top of page

DİJİTALLEŞME

dijitalleşme: Hizmetler

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)

Altyapı projelerinde BIM kullanımın yaygınlaşması ile bir çok proje zamanında tahmin edilen maliyetiyle ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmektedir. BIM işletme ve bakım kılavuzlarına uyarlanma veya mimari ve yapısal elemanlar için ön çözümler oluşturma da dahil olmak üzere birçok tesis ve kaynak yönetimi uygulamasına sahiptir. Geostatik olarak farklı disiplinler arası koordinasyonu sağlamak için 3 boyutlu tasarım ve BIM çözümleri kullanmaktayız.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR)

Artırılmış gerçeklik gün geçtikçe inşaat projelerinde kullanımı artmaktadır. Karmaşık projelerinizin sahada 3 boyutlu görselleştirilmesinden, kazı yapılması gerekli bölgedeki altyapıyı operatörünüze göstermeye kadar bir çok alanda kullanılabilmektedir.

bottom of page